Искрогасители в Пензе от производителя, Повсеместно